112 luftens hjältar (2011)

112 luftens hjältar

2011-2011

I programmet får tittarna följa den luftburna ambulanspersonalen i Norrland. Med helikoptern till hjälp utför personalen räddningsuppdrag under extrema förhållanden i såväl ogästvänlig vildmarksterräng som i skidbackarna i Åre.

Dessutom får tittarna följa ambulansflygplanens livsviktiga funktion som det enda snabba transportalternativet för människor som är i behov av att nå några av landets största sjukhus för akutvård.

Under vinterhalvåret, när temperaturerna kan klättra ner över 30 minusgrader, jobbar ett stort antal människor med att hjälpa skadade och sjuka patienter över Norrlands väldiga ytor.