112 - på liv och död: Det hände mig (2014)

112 - på liv och död: Det hände mig

112 - på liv och död: Det hände mig är en serie program där drabbade och vittnen själva berättar vad som hände och om vägen tillbaka. I över 200 avsnitt av 112 - På liv och död har vi fått träffa poliser, brandmän och ambulanspersonal runt om i hela Sverige. Vi har hört dem berätta om deras svåra jobb och vi har sett deras hjälteinsatser i över 1500 larm. I 112 - På liv och död: Det hände mig får vi istället, för första gången, höra de drabbades, de anhörigas och vittnenas historia. Vi följer med till platsen där allt hände, vi skildrar hur de deras liv ser ut idag och hör dem berätta om den ibland långa vägen tillbaka.