90-talet: från Cobain till Bin Ladin

90-talet: från Cobain till Bin Ladin