Ak 3

Ak 3

En ung konststuderande får av misstag reda på att på Nationalmuseums vind sitter en hemlig kommitté bestående av fyra kvinnor och tolv män. De avgör vad som är bra konst och vilka konstnärer som ska bli framgångsrika. Kommittén består av museichefer, rektorer för konsthögskolor, en medial kulturprofil, en känd konstnär, konstkritiker och en gallerist.

Men när ytterligare en manlig professor i fotografi blir tillsatt på konsthögskolan protesterar eleverna mot "grabbklubben" och tycker att det är för få kvinnliga lärare. Media hänger naturligtvis på och det blir snabbt en offentlig debatt.

När så eleven Ylva Zetterqvist ska presentera sin slututställning låser hon in sina lärare i ett rum och häller bensin på väggarna. Hon vill veta varför de inte har valt ut henne till att bli erkänd.