Skandinavien i Hitlers järngrepp (2015)

Skandinavien i Hitlers järngrepp

2015-2015

Under andra världskriget ockuperade Tyskland, med drömmar om ett nazistiskt storrike, Danmark och Norge. Och Sverige tvingas gå med på krav från Tyskland i fruktan för den nazistiska terrorn. Här visas delar av Skandinaviens historia och de tre ländernas öden flätas samman med hjälp av tidigare sparsamt använt arkivmaterial.