Slaget om Sverige (2011)

Slaget om Sverige

2011-2011

Sex lag tävlar om vilka som kan mest om Sverige. I varje lag finns tre personer som kommer från samma stad eller region. Frågorna kan handla om allt från geografi till musik och tävlingen är indelade i tre moment, Sverigeresan, eventfrågor och finalomgången. Under programmets gång omvandlas lagens poäng till procent där man på en sverigekarta kan se hur ställningen ligger och i finalomgången gäller det att ha så många procent av sverigekartan som möjligt. Programledare: Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg.