Star Trek: Deep Space Nine (1993)

Star Trek: Deep Space Nine

1993-1999

Star Trek: Deep Space Nine (ofta förkortat ST:DS9 eller DS9) producerades under sju säsonger och var den första Star Trek-serien som skapades utan någon direkt inblandning från Gene Roddenberry.

Serien skildrar händelserna kring rymdstationen Deep Space Nine och introducerade Avery Brooks som kommendörkapten Benjamin Sisko, den första afroamerikanska skådespelare i en huvudroll som befälhavare i en Star Trek-serie. I det första avsnittet upptäcker besättningen ett närliggande stabilt maskhål vilket möjliggör resande till och från den hitintills outforskade Gammakvadranten. Detta gör att rymdstationen omedelbart blir mycket intressant ur såväl vetenskaplig, militär och ekonomisk synvinkel.

Deep Space Nine övergav många av de utopiska teman som förkroppsligades i de tidigare Star Trek serierna och fokuserade mer på krig, religion, politiska kompromisser och andra nutida frågor, inte helt olikt den samtida TV-serien Babylon 5. På grund av seriens generellt mörkare tema lyckades den inte attrahera alla anhängare av den generellt ljusare Next Generation.