Stephen Frys stora språkresa  (2011)

Stephen Frys stora språkresa

2011-2011

Språket särskiljer människan från planetens övriga arter. Under en resa som tar honom runt omkring vår jord undersöker ordkonstnären Stephen Fry det mänskliga språkets ursprung.