Stor och Liten

Stor och Liten

De två vännerna Stor och Liten bor tillsammans. Stor är långsam och eftertänksam, medan Liten vill en massa, genast.