Stora barriärrevet

Stora barriärrevet

Brittisk naturserie från 2012.
Utmed Australiens nordöstra kust har mikroskopiska djur på tiotusen år byggt upp världens största levande struktur - Stora Barriärrevet. I tre program berättar BBC om den enorma mångfalden av liv och revets sårbarhet inför nya hot.