Stora maskiner (2011)

Stora maskiner

2011-2011

Stora Maskiner har alltid fascinerat små barn. Programmet innehåller enkla upptäckarglada reportage om just stora maskiner. Här hinner barnen i lugn och ro med att se hur maskinen fungerar och vad den gör. Enkla upptäckarglada reportage om stora maskiner. Varje avsnitt fokuserar på en maskin.